Φυτά

Πληροφορίες αποστολής
Φυτό ζάμια
€30,00
Φυτό αζαλέα
€30,00
Φυτό κυκλάμινο
€30,00
Φυτό γαρδένια
€35,00
Ρίψαλις σε βάση
€35,00
Φυτό μπονσάι τζίνσενγκ
€35,00
Φυτό σπαθίφυλλο
€35,00
Φυτό σανσιβέρια(μικρή)!
€35,00
Twins
€35,00
Φυτό ελιά
€35,00
Παχύφυτα σε πήλινο καλάθι
€40,00
Φυτό ελιά
€40,00
Παχύφυτα & στυλό!
€42,00
Φυτό ορχιδέα σε πήλινο
€44,00
Φυτό ορχιδέα φαλένοψις
€45,00
Ξύλινο δοχείο με παχύφυτα
€45,00
Φυτό ελιά σε βάζο
€45,00
Φυτο μπονσάϊ τσίνσενγκ
€45,00
Ελιά σε ξύλινο κύβο
€45,00
Σύνθεση φυτών σε τελάρο
€45,00
Ζάμια σε πήλινη!
€50,00
Αζαλέα δενδροειδής
€50,00
Φυτό ελιά σε γυάλινη μπάλα
€50,00
Σύνθεση φυτών
€50,00
Φυτό ορχιδέα
€50,00
Φυτό ελιά
€50,00
Φίκος ελάστικα σε γλάστρα
€50,00
Γυάλα με παχύφυτα!
€50,00
τεστ
€50,00
Παχύφυτο σε μαρτίνι!
€55,00
Φυτό σανσιβέρια
€57,00
Φυτό μπονσάι
€60,00