Φυτά

Πληροφορίες αποστολής
Φυτό ζάμια
€30,00
Φυτό σπαθίφυλλο
€35,00
Φυτό μπονσάι τζίνσενγκ
€35,00
Σύνθεση παχύφυτα
€35,00
Φυτό σανσιβέρια(μικρή)!
€35,00
Φυτό ελιά
€35,00
Twins
€35,00
Φυτό γαρδένια
€35,00
Γαρδένια σε μαύρο γυαλί!
€37,00
Φίκος Μπέντζαμιν σε γλάστρα
€38,00
Παχύφυτο σε πήλινο
€40,00
Φυτό ελιά
€40,00
Αλόη Βέρα!
€40,00
Φυτό ορχιδέα σε πήλινο
€44,00
Φυτο μπονσάϊ τσίνσενγκ
€45,00
Ελιά σε ξύλινο κύβο
€45,00
Φυτό ορχιδέα φαλένοψις
€45,00
Φυτό ελιά σε βάζο
€45,00
Φυτό ελιά σε γυάλινη μπάλα
€50,00
Μπονσάϊ φίκος σε πήλινο
€50,00
Φυτό σανσιβέρια
€50,00
Ζάμια σε πήλινη!
€50,00
Φυτό ορχιδέα
€50,00
Φυτό ελιά
€50,00
Φυτό Ζάμια
€50,00
Σύνθεση φυτών
€50,00
Φυτό Αγλαόνιουμ
€55,00
Ορχιδέα και αρκούδος!!
€60,00
Φυτό μπονσάι
€60,00
Μπονσάι σε λευκό κύβο
€60,00
Φυτό δράκαινα
€65,00
Φυτό δράκαινας!
€65,00